סרטן הלבלב

בישראל, מאובחנים מידי שנה כ-900 חולי סרטן לבלב חדשים, מדובר בסוג הגידול השביעי בשכיחותו מכל סוגי הגידול המאובחנים בישראל1.

למרבה הצער, במרבית המקרים, סרטן הלבלב מאובחן בשלב מחלה מתקדם, וקיים צורך בטיפול תרופתי אשר מטרתו לצמצם את נפח המחלה ולעצור את התקדמותה.

כמו כל גידול סרטני, סרטן הלבלב נגרם משיבושים בגנים האחראיים על חלוקת התא. בכל תא ותא ישנו מנגנון בקרה האחראי על חלוקת התא ובמידה והמנגנון משתבש עלול להיווצר מצב שתא בלבלב יתחלק ללא בקרה, יצבור שיבושים נוספים ויהפוך לתא סרטני.

קיימות כיום מספר תרופות לסרטן לבלב מסוגים שונים אשר לעיתים ניתנות בשילוב. סוגי התרופות כוללים כימותרפיה, קרינה, טיפול ביולוגי לסרטן או ממוקד מטרה ואימונותרפיה. ניתן היום להתאים את הטיפול המיטבי לכל מטופל התבסס על  מאפייני המחלה של המטופל הספציפי למשל גודל הגידול, מידת התפשטות המחלה, גיל, היסטוריה רפואית ובעיקר על השיבושים הגנטיים שהתרחשו בגידול.

במחקר רחב היקף אשר כלל מעל אלף חולים עם סרטן הלבלב, נמצא שברבע מהמקרים ניתן לזהות מטופלים עם שיבושים גנטיים אשר עבורם קיים טיפול ממוקד מטרה2. השיבושים הגנטיים אותרו באמצעות בדיקה גנטית לסרטן הלבלב.

השיבושים השכיחים היו בגנים BRCA1  ו- BRCA2  עבורם קיימים כיום תרופות ממוקדות מטרה מסוג מעכבי פארפ (PARP inhibtors) כדוגמת לינפרנזה (אולפריב).

כמו כן, המחקר מצא כי תוחלת החיים של מטופלים שטופלו בהתאם לשיבוש הגנטי שזוהה בבדיקה ארוך יותר באופן משמעותי, בהשוואה לחולים עם שיבושים גנטיים שלא טופלו בהתאם או חולים שלא אותרו אצלם שיבושים גנטיים ברי טיפול2.

בעקבות מחקר זה,  האיגוד האמריקאי של חולי סרטן הלבלב ממליץ על ביצוע בדיקות גנטיות מקיפות, על מנת למקסם את הטיפול עבורם, רצוי שהבדיקה תכלול ריצוף  דנ"א של רקמת הגידול ובו זמנית ריצוף דנ"א של דגימה תקינה של המטופל על מנת שניתן יהיה לזהות שינויים נרכשים ושינויים מולדים3. המלצה זו מופיעה גם באיגוד המקצועי המקובל כיום4.

אולפריב סרטן הלבלב (לינפרזה לבלב)

אחד מסוגי הטיפולים הנבדקים כיום בסרטן לבלב הינם טיפולים מסוג מעכבי פארפ (PARP inhibitors), דוגמא לטיפול כזה הינו אולפריב (שם מסחרי) או לינפרזה (שם גנרי). טיפולים אלו הראו יעילות בחולי סרטן הלבלב בעלי שיבושים גנטיים בגנים BRCA1 ו-5BRCA2.  לפיכך קיימת חשיבות גבוהה לבדוק בחולי סרטן לבלב את המצאות שיבושים אלו ברקמת הגידול. במקרים מסוימים, השיבושים הגנטיים הינם תורשתיים ונמצאים גם ברקמה בריאה של המטופל וניתן לזהותם באמצעות בדיקה המשווה את השיבושים ברקמת הגידול לרקמה הבריאה (דגימת דם) כדוגמת בדיקת Tempus xT  שמציעה חברת אונקוטסט.

במקרים מסוימים קיימים שיבושים בגנים נוספים שאף הם פועלים יחד עם הגנים BRCA1 ו-BRCA2 ועשויים להצביע על התאמה לטיפול עם מעכב פארפ6. בדיקת ה-Tempus xT מאפשרת לבדוק את מכלול הגנים הללו הודות להיותה מקיפה מאד והודות לכך שהיא כוללת רכיב הנקרא מדד ה- homologous recombination deficiency (HRD) .

בדיקת ה-HRD , בודקת את השיבושים שחלו בגידול ברמה כוללת ומדד חיובי של בדיקה זו מצביע על התאמה לטיפול עם מעכבי פארפ.

אימונותרפיה סרטן הלבלב

לאחרונה טיפול מסוג אימונותרפיה אפשר לשפר את תוחלת החיים בחולי סרטן רבים, כולל סרטן הלבלב. עם זאת חשוב לדעת, שאימונותרפיה עשויה להיות יעילה רק לחלק מהמטופלים וטרם קבלת החלטה להשתמש בסוג של טיפול מומלץ לבצע בדיקה גנטית מקיפה, כי בדיקה זו כוללת את איתור הסמנים המנבאים תגובה לאימונותרפיה. הסמנים כוללים את ה-Tumor Mutation Burden (TMB)  עומס המוטציות של הגידול וה-Microsatellite Instability .(MSI) חולי סרטן שבבדיקה הגנטית זוהו עם עומס מוטציות גבוה או 7MSI-High,  הפיקו תועלות מאימונותרפיה בהשוואה למטופלים עם עומס מוטציות נמוך או MSI-stable.

במקרים קיימת רקמת הגידול מועטה לבדיקה גנטית מקיפה ניתן לבצע את הבדיקה באמצעות ביופסיה נוזלית. ביופסיה נוזלית מבוצעת על דגימת דם פשוטה של המטופל, והיא סורקת מוטציות בדנ"א שמופרש מהגידול לזרם הדם. בדיקת Guardant360  היא בדיקת ביופסיה נוזלית רגישה ומדויקת אשר אושרה ע"י ה-FDA המעניקה מידע אודות מוטציות שהתרחשו בגידול וטיפולים המתאימים להם.

טיפולים חדשניים בסרטן הלבלב

הבנת הגורמים העיקריים המעכבים טיפול יעיל בסרטן הלבלב הובילה לפיתוח משטרים טיפוליים חדשים המכוונים לשיבושים גנטיים בגידול, שינויים בסביבת תאי הגידול  ודיכוי חיסוני. ניסויים קליניים החוקרים טיפולים מבטיחים אלה מאותתים על עידן חדש. עידן של מחקרים רבים שעשויים למצוא דרכים להתגבר על עמידות לתרופות; אשר מתורגמים לתוצאות משופרות עבור חולי סרטן הלבלב כאשר חלק מטיפולים אלו משולבים עם כימותרפיה רגילה.

לצורך התאמת טיפולים חדשניים לסרטן הלבלב ניתן כיום לבצע בדיקות גנומיות ובדיקות גנטיות מקיפות שמטרתן לכוון את המטופל לטיפול המתאים לו הזמין במסגרת ניסויים קליניים.

סרטן הלבלב ללא טיפול

סוג הטיפול עבור סרטן הלבלב נקבע כאמור לפי מאפייני המטופל הספציפי. בדרך כלל כאשר הגידול מאובחן בשלב מוקדם (1 או 2) מקובל לבצע כריתה מלאה של הלבלב ואיברים סמוכים בשל החשש שהגידול התפשט גם אליהם. לאחר כריתה מלאה של הלבלב הגוף לא יהיה מסוגל לייצר יותר אינסולין, האחראי לאיזון רמת הסוכר בדם ולכן, המטופל יקבל טיפול עם אינסולין באמצעות זריקות. במרבית מהמקרים טיפול תרופתי באמצעות כימותרפיה הינו טיפול מקובל כטיפול משלים לניתוח בכדי לפחית את סיכויי חזרת המחלה או כטיפול שמטרתו להקל על התסמינים ולעצור את המחלה במקרים בהם היא אובחנה בשלב מפושט.

קיימות היום בדיקות גנומיות וגנטיות מקיפות ומתקדמות שמטרתן לאתר טיפולים נוספים/אחרים המכוונים למאפיינים המולקולריים של הגידול כדוגמת אימונותרפיה או מעכבי פארפ שאוזכרו לעיל.

רפואה מותאמת אישית לסרטן הלבלב.

חברת אונקוטסט מציעה את הבדיקות הגנומיות המקיפות והמתקדמות לסרטן, ביניהן את בדיקת  Tempus xTבדיקת  Tempus xT הינה בדיקה גנומית פורצת דרך המבוצעת על רקמת הגידול בהשוואה לדגימה מרקמה תקינה המיועדת לחולי סרטן בשלב מחלה מתקדם. המידע המתקבל מהבדיקה מאפשר לזהות את מירב השינויים שהתרחשו בתאי הגידול לכן יכול לסייע להגדלת אפשרויות הטיפוליות הקיימות.

מקורות ספרות:

  1. סרטן הלבלב בישראל https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/pancreas_nov2020.pdf
  2. Pishvaian M, et al. Overall survival in patients with pancreatic cancer receiving matched therapies following molecular profiling: a retrospective analysis of the Know Your Tumor registry trial. Lancet Oncology. Mar 2020.
  3. https://www.pancan.org/facing-pancreatic-cancer/patient-services/know-your-tumor/
  4. https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/pancreatic-patient.pdf
  5. Golan T, et al. Maintenance Olaparib for Germline BRCA-Mutated Metastatic Pancreatic Cancer. N Engl J Med.
  6. Javle M, et al. Olaparib Monotherapy for Previously Treated Pancreatic Cancer With DNA Damage Repair Genetic Alterations Other Than Germline BRCA Variants

Findings From 2 Phase 2 Nonrandomized Clinical Trials. JAMA Oncol. Published online March 4, 2021

  1. Maraballe A, et al. Efficacy of Pembrolizumab in Patients With Noncolorectal High Microsatellite

דברו איתנו

אתם לא לבד! נציגי השירות שלנו עומדים לרשותכם בשעות פעילות המענה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.

דברו איתנו

אתם לא לבד! נציגי השירות שלנו עומדים לרשותכם בשעות פעילות המענה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן