בדיקה גנומית לסרטן השד – Oncotype DX® Breast Recurrence Score – מידע מורחב

סרטן השד היא מחלה המתגלה לרוב בשלב מוקדם. אבחון בשלב מוקדם, מאפשר לרוב בשלב זה המחלה היא ברת ריפוי באמצעות ניתוח להסרת הגידול ולאחריו תוספת טיפול משלים (אדג'ובנטי). טיפול משלים עשוי לכלול טיפול מקומי בהקרנות, וטיפולים סיסטמיים לכלל הגוף :טיפול הורמונלי לסרטן השד, טיפול כימותרפי לסרטן השד, טיפול ביולוגי לסרטן השד או שילוב של מספר טיפולים. לצורך התאמת הטיפול המשלים המתאים ביותר ניתן להשתמש בבדיקות גנומיות, מולקולריות. שימוש בבדיקות גנומיות כמו בדיקת Oncotype DX® Breast Recurrence Score מסייעת לרופא להתאים את הטיפול המשלים המיטבי ביותר לאחר הסרת הגידול בהליך הכירורגי.

פרופיל מולקולרי של הגידול הסרטני מסייעת בתכנון טיפול מותאם אישי ומדויק יותר בסרטן השד, תוך הערכת הסיכון להישנות גרורתית של המחלה והתועלת הצפויה מטיפול כימותרפי משלים/אדג’ובנטי. לטיפולים כימותרפיים תופעות לוואי רבות התלויות במשך הטיפול ובסוגי התרופות הניתנות. תופעות לוואי אלו עלולות להיות קלות עד חמורות והן כוללות עייפות, נשירת שיער, בחילות, הקאות, אנמיה, שלשול, בעיות לב, סימני גיל המעבר, הפרעות פריון, זיהומים, אבדן זיכרון ונוירופתיה (פגיעה עצבית) ולכן יש חשיבות רבה לשקול תוספת טיפולים אלה ולנסות להימנע מהם במידה ואין שום תועלת צפויה..

קיימים מספר שיטות ואלגוריתמים להערכת הסיכון להישנות המחלה חלק מהשיטות משקללות נתונים קליניים ופתולוגיים, בעוד אחרות מבססות את הערכת הסיכון או הסבירות להישנות המחלה על ידי בדיקת הפרופיל הביולוגי/המולקולרי של תאי הגידול בלבד. חשוב לציין כי ניבוי הישנות המחלה גרורתית , אינו בהכרח מנבא את התועלת הצפויה מתוספת טיפול כימותרפי. רק בדיקה גנומית  כמו Oncotype DX® Breast Recurrence Score  מסייעת לרופא המטפל  לנבא את הישנות המחלה, אך בעיקר לנבא את התועלת הצפויה מכימותרפיה במטופלים, נשים וגברים עם סרטן שד, המאובחנים בשלב מוקדם והגידול מבטא קולטנים להורמונים ואינו מבטא קולטנים ל.HER2 

אצל מטופלים עם גידול בשד שאובחן בשלביו המוקדמים והוסר בניתוח כירורגי ונמצא כי מבטא קולטנים להורמונים ואינו מבטא את הקולטן HER2, מתעוררת השאלה האם יש צורך בתוספת טיפול כימותרפי מעבר לטיפול ההורמונלי. בעיקר נוכח העובדה שרק  15% מהמטופלים יחוו הישנות מחלה תוך 10 שנים לאחר כריתה כירורגית של הגידול וטיפול הורמונלי בלבד. בדיקת אונקוטייפ שד פותחה ותוקפה עבור מטופלים שאובחן אצלם סרטן שד חיובי לקולטני אסטרוגן ושלילי ל- HER2, בכדי לסייע לרופא להעריך את  הסיכון להישנות המחלה אבל בעיקר להבין האם תהיה תרומה מתוספת טיפול כימותרפי.

בדיקת אונקוטייפ לסרטן שד פולשני בשלב מוקדם (Oncotype DX® Breast Recurrence Score)

כל גידול של סרטן שד מכיל שינויים גנומים שונים המשפיעים על הביולוגיה הייחודית של הגידול אצל המטופלת הספציפית. כתוצאה מכך, מטופלת מסוימת עשויה להיות בסיכון גבוה יותר ממטופלת אחרת להישנות מחלה או עם סיכוי שונה להגיב לטיפולים מסוימים. בדיקת אונקוטייפ שד (Oncotype DX Breast Recurrence Score) מספקת הערכת סיכון אישית, המבוססת על הגנומיקה הייחודית של הגידול עבור חולות שאובחנו עם סרטן שד פולשני בשלב מחלה מוקדם לצורך בחירת הטיפול המשלים לאחר ניתוח להסרת הגידול הראשוני (אדג'ובנטי) או במסגרת בחירת טיפול טרום ניתוח (נאו-אדג'ובנטי). בדיקת האונקוטייפ  מספקת לאונקולוג המטפל מידע בעל ערך רב: הערכת סיכון להישנות מרוחקת ובעיקר את התועלת  הצפויה מכימותרפיה ויעילותו של טיפול הורמונלי בלבד1-6.

וזאת לצורך התאמת תוכנית טיפול אישית הספציפית למצבה של כל מטופלת :

בבדיקת אונקוטייפ שד (Oncotype DX® Breast Recurrence Score) מודדים  את ביטויים של 21 גנים ברקמת הגידול שהוסרה בניתוח, על מנת לספק מידע להכוונת טיפול מותאם אישית על סמך הביולוגיה הייחודית של הגידול אצל המטופלת האינדיבידואלית. הבדיקה מיועדת לנשים וגברים שאובחנו עם סרטן שד, בשלב מוקדם (שלב II, I או IIIa), ללא מעורבות בלוטות לימפה ו/או עעם מעורבות של 3 בלוטות חיוביות (1-3) כאשר הגידול חיובי לקולטני אסטרוגן (ER+) ושלילי ל- HER2.

תוצאות בדיקת אונקוטייפ שד ניתנות כמדד הישנות (Recurrence Score – RS), מספר בין 0 ל- 100, האומד את הסיכון האישי עבור המטופלת להישנות מחלה מרוחקת וסבירות התועלת הצפויה מתוספת כימותרפיה.

בדיקת אונקוטייפ שד היא הבדיקה היחידה שהוכחה כמנבאת את התועלת הצפויה מתוספת טיפול כימותרפי (בנוסף לטיפול ההורמונלי) ולכן כלולה בכל ההנחיות המקצועיות לטיפול בסרטן שד ברחבי העולם ונחשבת כחלק מהסטנדרט הטיפולי עבור חולות אלה.

לבדיקת אונקוטייפ שד עדויות קליניות ברמה הגבוהה ביותר, במספר רב של מחקרים בינלאומיים, הכוללים מעל ל- 100,000 מטופלים (85,000 מטופלים ללא מעורבות בלוטות, ו- 17,000 מטופלים עם מעורבות 1-3 בלוטות) שנערכו באופן בלתי תלוי ותומכים  ביכולתה של הבדיקה לנבא את היעילות של תוספת טיפול כימותרפי לטיפול הורמונלי.

המחקרים המשמעותיים הם מחקר ה-TAILORx ,ומחקר ה RxPONDER שני מחקרי פאזה 3 אקראים ופרוספקטיביים .מחקרי ה-  SEER,המתבססים על ניתוח נתונים של המכון הלאומי לסרטן בארה"ב, מחקרי מעקב שנערכו בישראל ע"י "כללית שירותי בריאות"גם כן מתבססים על ניתוח נתונים של כללית שרותי בריאות בישראל. . כל המחקרים מוכיחים  כי בדיקת Oncotype DX מנבאת באופן מדויק את התוצאות הטיפוליות עבור החולים, לרבות הסיכון להישנות מחלה והישרדות, הן במטופלים ללא מעורבות בלוטות והן במטופלים עם מעורבות  מחלה ב 1-3 בלוטות.

המחקרים מראים כי 95% מהחולות עם מדד הישנות RS נמוך של בדיקת Oncotype DX) 0-25), אשר טופלו בעיקר באמצעות טיפול הורמונלי, ללא תוספת של כימותרפיה לא חוו כעבור 9 שנים הישנות מחלה. מחקר ה- TAILORx ,מחקר האקראי הגדול ביותר שנערך אי פעם להערכת טיפול אדג'ובנטי (משלים) בסרטן השד, הוכיח באופן מוחלט כי ניתן לחסוך טיפולי כימותרפיה ממרבית החולות (80%) באמצעות שימוש בבדיקת  Oncotype DX. על בסיס הבדיקה, ניתן לוותר על כימותרפיה בחולות עם מדד הישנות 0-25 (80% מהחולות) ולכוון טיפולי כימותרפיה לחולות עם מדד הישנות RS  26-100) 20% מהחולות). עבור חולות אלו, התועלת הצפויה מטיפול כימותרפי היא משמעותית מאוד ועומדת על הפחתה אבסולוטית בהישנות המחלה של 26%.

הבדיקה כלולה בסלי השירותים של כל קופות החולים בישראל.

להורדת סיכום מפורט של תוצאות המחקרים: TAILORx, מחקרי ה- SEER, ה- West German Group’s PlanB ומחקרי מעקב שנערכו בישראל ע"י "כללית שירותי בריאות"

אונקוטייפ שד כלולה בכל ההנחיות המקצועיות לטיפול בסרטן השד

בדיקת Oncotype DX® כלולה בכל ההנחיות של האיגודים המקצועיים, כולל הרשת הלאומית לסרטן (NCCN), ההנחיות של החברה האמריקאית לאונקולוגיה קלינית (ASCO), החברה האירופית לאונקולוגיה רפואית (ESMO), קונצנזוס המומחים הבינלאומי של סנט גאלן, המכון הלאומי לבריאות ומצוינות ה- NICE הבריטי והאיגוד הגרמני לאונקולוגיה גניקולוגית (7-12AGO). בכולם, ללא יוצא מן הכלל, הבדיקה מופיעה כבדיקה היחידה המנבאת את התועלת הצפויה מתוספת טיפול כימי לקבוצת המטופלים שסווגו על ידה לסיכון גבוה, קרי RS 26-100.

אונקוטייפ שד כלולה בכל ההנחיות המקצועיות לטיפול בסרטן השד - Oncotest

כיצד פועלת בדיקת Oncotype DX® Breast Recurrence Score לסרטן השד

מספר רב של מחקרים, הוכח כי בדיקת אונקוטייפ שד מנבאת את הסבירות לתועלת תוספת טיפול כימותרפי בנוסף לטיפול הורמונלי 2, 3 וכן את הסיכון להישנות מרוחקת1, 4 עבור מטופלות שאובחנו עם סרטן שד פולשני בשלב מוקדם. כאשר הגידול חיובי לקולטני אסטרוגן (ER+) ושלילי ל- HER2, ללא מעורבות בלוטות לימפה ו/או עד 3 בלוטות חיוביות (1-3) מעורבות. בבדיקת אונקוטייפ שד מודדים את ביטויים של 21 גנים: 16 גנים הקשורים לסרטן ו- 5 גנים לביקורת –בטכנולוגיית RT-PCR על כמות קטנה מרקמת הגידול הסרטני שנלקחה במהלך ביופסיה או ניתוח (כריתת גוש או כריתת שד). תוצאות בדיקת אונקוטייפ שד ניתנות כמדד הישנות (Recurrence Score – RS), מספר בין 0 ל- 100, האומד את הסיכון האישי עבור המטופלת להישנות מחלה מרוחקת וסבירות תועלת לכימותרפיה.

כיצד פועלת בדיקת Oncotype DX® Breast Recurrence Score לסרטן השד - Oncotest

בדיקת אנוקוטייפ שד היא הבדיקה היחידה בעלת יכולת פרדקטיבית (לנבא את יעילות הכימותרפיה) ויכולת פרוגנוסטית (לנבא את הסיכוי להישנות המחלה) – עליה את יכולה לסמוך.

TAILORx: המחקר האקראי הגדול ביותר, אשר נוהל באופן בלתי תלוי, להערכת טיפול אדג'ובנטי (משלים) בסרטן השד ללא מעורבות מחלה בבלוטות.

מחקר ה-TAILORx, המחקר הגדול ביותר שנערך אי-פעם בתולדות חקר סרטן השד לטיפול משלים, אשר ביסס את ההנחיות הטיפוליות בסרטן שד מוקדם והינו מחקר ציון הדרך עבור בדיקת אונקוטייפ שד. למחקר גויסו 10,273 נשים ב 1100 אתרים משש מדינות , כולן מאובחנות עם סרטן שד בשלב מוקדם לאחר ניתוח להסרת הגידול והיו מועמדות לטיפול עם תוספת של כימותרפיה, בהתאם להנחיות ה- NCCN. המחקר בחן את הישימות הקלינית של בדיקת האונקוטייפ שד על מנת לזהות בביטחון את אוכלוסיית המטופלות אשר צפויות להפיק תועלת מהותית מכימותרפיה עם מעקב אחר התוצאות הטיפוליות שלהן במשך 9 שנים. מטופלות עם מדד הישנות (RS) בטווח 0-25 הדגימו תוצאות מצוינות תחת טיפול הורמונלי בלבד, בעוד מטופלות עם תוצאות RS בטווח 26-100 הפיקו תועלת משמעותית מתוספת כימותרפיה.2 כמו כן, מחקר ה- TAILORx הדגים כי מאפייני הסיכון הקליניים המקובלים בלבד כגון גודל גידול ודרגת התמיינות, אינם מספיקים לקביעת התועלת מכימותרפיה – ולעתים תכופות הדבר מוביל לטיפול יתר או לטיפול חסר בחולות אלו.

רק בדיקת אונקוטייפ שד מעניקה ביטחון לצורך קבלת החלטות לגבי אופן הטיפול המשלים לאחר ניתוח (אדג'ובנטי).

תוצאות מחקר ה- TAILORx הראו כי מרבית המטופלות (80%) אינן מפיקות תועלת מכימותרפיה.

תוצאות מחקר ה- TAILORx הראו כי מרבית המטופלות (80%) אינן מפיקות תועלת מכימותרפיה - Oncotest

מחקר ה-TAILORx הדגים כי מאפייני הסיכון הקליני המקובלים בלבד, כגון גודל גידול או דרגת התמיינות, אינם מספיקים לקביעת התועלת מכימותרפיה.

25%מהמטופלות עם מדד הישנות (RS) נמוך (0-25) היו בעלות סיכון קליני גבוה* ולפיכך היו מקבלות טיפול יתר ללא ביצוע בדיקת אונקוטייפ שד.
*סיכון קליני גבוה: דרגת התמיינות (גרייד) 1 > 3 ס"מ; דרגת התמיינות (גרייד) 2 > 2 ס"מ; דרגת התמיינות (גרייד) 3 > 1 ס"מ.
43%מהמטופלות עם מדד הישנות (RS) גבוה (26-100) היו בעלות סיכון קליני נמוך** ולפיכך, היו מקבלות טיפול חסר ללא ביצוע בדיקת אונקוטייפ  שד.
**סיכון קליני נמוך: דרגת התמיינות (גרייד) 1 ≤ 3 ס"מ; דרגת התמיינות (גרייד)  2 ≤ 2 ס"מ; דרגת התמיינות (גרייד)  3 ≤ 1 ס"מ.

מחקר ה- TAILORx הדגים את הדיוק הרב של  בדיקת האונקוטייפ שד המאפשרת לנבא בביטחון רב מי מהמטופלות צפויה להפיק תועלת מכימותרפיה ומי אינה צפויה להפיק תועלת מכימותרפיה. התוצאה של מדד ההישנות מנחה להחלטה מדויקת יותר בדבר טיפול אדג'ובנטי סיסטמי.

למדי עוד על תוצאות מחקר ה- TAILORx

דוח בדיקת אונקוטייפ שד: אינפורמטיבי עבור האונקולוגים המטפלים ועבור המטופלות

תוצאות בדיקת אונקוטייפ שד מוצגות כמדד הישנות (RS = recurrence score )מספר בין 0-100. מדד ה RS משקף את הביולוגיה של הגידול עבור מטופלת ספציפית – ככל שהמדד גבוה יותר, כך הסיכון להישנות מחלה גרורתית -מרוחקת גבוה יותר והסבירות לתועלת מכימותרפיה עבור אותה מטופלת גבוהה יותר.2 תוצאת מדד ההישנות מפשטת ומייעלת את הדיון באפשרויות הטיפול עבור המטופלת הספציפית.

כמו כן, דוח האונקוטייפ מספק ערך כמותי עבור ביוטי הקולטן לאסטרוגן (ER) עפ"י אנאליזת RT-PCR, על מנת לסייע בהערכת מידת התועלת מטיפול הורמונלי 13 ומידע תומך אחר (כגון ערכי הקולטן ל- PR ו- HER2). הבדיקה מעניקה תובנה לגבי הביולוגיה הייחודית לגידול, הערכת הסיכון להישנות מחלה ולכן יכולה לתמוך בהחלטה טיפולית מושכלת בהקשר לאפשרויות הטיפול.

אונקוטייפ, בדיקה גנומית לסרטן השד - תוצאות טיפוליות מצוינות

מספר מחקרים בינלאומיים נרחבים שנערכו באופן בלתי תלוי – אשר כללו למעלה מ- 100,000 מטופלות23-15 מצאו כי בדיקת האונקוטייפ שד משקפת באופן מדויק את התוצאות עבור המטופלות, לרבות הסיכון להישנות מרוחקת והישרדות בקרב חולות עם סרטן שד. v מחקרים הראו כי כ-95% מהמטופלות ללא מעורבות בלוטות עם מדד הישנות נמוך בבדיקת אונקוטייפ (RS 0-25) אשר טופלו בעיקר באמצעות טיפול הורמונלי בלבד (ללא כימותרפיה) לא חוו הישנות מרוחקת לאחר 9 שנים מעקב. 14, 18

הבדיקה נתמכת ע"י מספר רב של מחקרים:

חולות ללא מעורבות בלוטות (N0) – תוצאות פרוגנוסטיות

קיים קשר ישיר בין תוצאת מדד ההישנות (Recurrence Score) לבין שיעור ההישנות המרוחקת.1, 4

מחקר NSABP B-14

שיעור ההישנות המרוחקת ב- 10 שנים היה נמוך יותר באופן מובהק סטטיסטית עבור חולות בעלות מדד הישנות נמוך עפ"י תוצאות אונקוטייפ שד, בהשוואה לחולות בעלות מדד הישנות גבוה.

מחקר NSABP B-14 - אונקוטסט
בדיקת אונקוטייפ שד נתמכת ע"י מספר רב של מחקרים - Oncotest

NSABP B-14: אנליזה פרוספקטיבית של דגימות רקמה ארכיונית מ-668 חולות עם סרטן שד פולשני, שלב I או II, חיובי לקולטני אסטרוגן (ER), ללא מעורבות בלוטות, אשר טופלו בטמוקסיפן. כ- 29% מהחולות היו מתחת לגיל 50, ול-62% היו גידולים בגודל ≤ 2.0 ס"מ. מרבית החולות (51%) במחקר זה הדגימו מדד ההישנות נמוך.1

 

חולות ללא מעורבות בלוטות (N0) – תוצאות ניבוי יעילות לכימותרפיה (פרדקטיביות)

בדיקת אונקוטייפ שד היא היחידה המנבאת את הסבירות לתועלת מכימותרפיה עבור חולים ללא מעורבות בלוטות.2

 

מחקר NSABP B-20

מדד הישנות נמוך מנבא חוסר תועלת מכימותרפיה.

חולות ללא מעורבות בלוטות (N0) - תוצאות ניבוי יעילות לכימותרפיה (פרדקטיביות) - Oncotest

מחקר NSABP B-20

מדד הישנות גבוה מנבא תועלת רבה מכימותרפיה.

מחקר NSABP B-20 - אונקוטסט

NSABP B-20: אנליזה פרוספקטיבית של דגימות רקמה ארכיונית מ-651 חולות סרטן שד פולשני, חיובי ל-ER, ללא מעורבות בלוטות, אשר טופלו בטמוקסיפן או בטמוקסיפן בשילוב עם כימותרפיה מסוג CMF/ MF. כ-45% מהחולות היו מתחת לגיל 50, שני שליש מהגידולים היו בגודל ≤ 2.0 ס"מ, ו-16% מהגידולים היו שליליים לקולטני פרוגסטרון.2

חולות עם מעורבות בלוטות (N1) – תוצאות פרוגנוסטיות

בדיקת אונקוטייפ שד מספקת מידע פרוגנוסטי חשוב על הסיכון המשוער להישנות מרוחקת עבור חולות עם בלוטות חיוביות.4

 

מחקר TransATAC

שיעור ההישנות המרוחקת עולה עם העלייה במספר הבלוטות החיוביות עבור כל ערכי מדדי ההישנות.

מחקר TransATAC - אונקוטסט

מדד הישנות נמוך = הישנות מרוחקת ב-9 שנים דומה עבור חולים ללא מעורבות בלוטות ועם 1-3 בלוטות

הסיכוי להישנות מרוחקת עולה עם העלייה במספר הבלוטות החיוביות וערך מדד ההישנות (RS)

בדיקת אונקוטייפ שד נתמכת ע"י מספר רב של מחקרים - Oncotest

TransATAC: אנליזה פרוספקטיבית של דגימות רקמה ארכיונית מ-1,231 חולות סרטן שד פולשני בגיל שלאחר מנופאוזה אשר טופלו בטמוקסיפן או במעכב ארומטאז, מתוכן 1,178 היו חיוביות לקולטני אסטרוגן עם בלוטות שליליות או בלוטות חיוביות. מתוך 306 חולות עם בלוטות חיוביות, 79% היו בעלות 3-1 בלוטות חיוביות, 21% היו בעלות ≥ 4 בלוטות חיוביות, ו- 4% היו בעלות סטטוס בלוטות בלתי ידוע. הגיל הממוצע היה 64 שנים, ו-67% מהגידולים היו בגודל ≤ 2.0 ס"מ. 4

חולים עם מעורבות בלוטות (N1) – תוצאות מנבאות (פרדקטיביות)

רק מדד ההישנות של אונקוטייפ שד מנבא את הסבירות לתועלת כימותרפית עבור חולים עם מעורבות בלוטות.


מחקר SWOG 8814

מדד הישנות נמוך מנבא תועלת מועטה או היעדר תועלת מכימותרפיה.

מחקר SWOG 8814 - אונקוטסט

מחקר SWOG 8814

מדד הישנות גבוה מנבא תועלת משמעותית מכימותרפיה.

מדד הישנות גבוה מנבא תועלת רבה מכימותרפיה - Oncotest

SWOG 8814: אנליזה פרוספקטיבית של דגימות רקמה ארכיונית מ-367 חולות סרטן שד פולשני חיובי ל-ER, לאחר מנופאוזה, עם בלוטות חיוביות, אשר טופלו בטמוקסיפן או בטמוקסיפן בשילוב עם ציקלופוספמיד/דוקסורוביצין/פלואורואורציל (CAF). כ-62% היו בעלות 1-3 בלוטות חיוביות והיתר היו בעלות ≥ 4 בלוטות חיוביות. הגיל הממוצע היה 60 שנים (טווח 81-42), 21% היו שליליות לקולטני פרוגסטרון (PR) ו-63% מהגידולים היו בגודל מ-2.0 ס"מ עד 5 ס"מ.3

מחקר ה- RxPONDER

נמצא כי אצל נשים לאחר גיל המעבר עם תוצאות מדד הישנות של 0-25 לא נצפתה כל תועלת מכימותרפיה, ללא קשר למספר הבלוטות המעורבות, דרגת התמיינות הגידול (Grade) או גודלו.

מחקר ה- RxPONDER - אונקוטסט

מחקר ה- RxPONDER

אצל נשים לפני גיל המעבר נצפתה תועלת מטיפול כימותרפי, עם שיפור של 3% בשיעורי ההישנות המרוחקים (distance recurrence) לאחר 5 שנות מעקב

אצל נשים לפני גיל המעבר נצפתה תועלת מטיפול כימותרפי - Oncotest

מחקר ה RxPONDER: מחקר פרוספקטיבי גדול על 5083 מטופלות, מבוסס רנדומיזציה שתוכנן באופן עצמאי על ידי הרשת למחקר הסרטן (SWOG – cancer research network) ובחסות המכון הלאומי לסרטן (NCI). כל הנשים עם 1-3 בלוטות מעורבות. שני שליש מהנשים במחקר היו לאחר גיל המעבר. חולות עם מדד הישנות נמוך (0-25RS ) חולקו באופן אקראי לשתי זרועות: זרוע עם טיפול הורמונלי וזרוע עם טיפול כימו-הורמונאלי.

המחקר נועד לקבוע את ההשפעה של כימותרפיה, אם בכלל, בקרב חולות עם סרטן שד בשלב מוקדם עם 1-3 בלוטות חיוביות בעלי מדד הישנות RS = 0-25 כפי שנקבע בבדיקת אונקוטייפ שד Oncotype DX Breast Recurrence Score 27.

טיפול נאו-אדג'ובנטי

עבור מטופלות המאובחנות עם גידול גדול ביחס לגודל השד ולכן מעוניינות בניתוח משמר שד, בדיקת אונקוטייפ שד יכולה להנחות את סוג הטיפול הטרום ניתוחי הנאו-אדג'ובנטי (כימותרפי או אנדוקריני) לשם הקטנת הגידול

מחקרים רבים הראו כי בדיקת אונקוטייפ שד מנבאת את התגובה לטיפול נאו-אדג'ובנטי ומספקת מידע שימושי להנחיית החלטות לגבי טיפול סיסטמי טרום ניתוחי.22-26

  • קיימת קורלציה בין תוצאות מדד ההישנות לבין התועלת מטיפול הורמונלי או כימותרפי, בדומה למחקרי טיפול משלים.
  • מדד הישנות נמוך כרוך בתגובה קלינית משמעותית יותר לטיפול הורמונלי נאו-אדג'ובנטי.
  • מדד הישנות גבוה כרוך בתגובה קלינית ופתולוגית משמעותית יותר באמצעות טיפול כימותרפי נאו-אדג'ובנטי.
למי מתאימה בדיקת אונקוטייפ שד?

בדיקת Oncotype DX Breast Recurrence Score היא בדיקה גנומית המתבצעת על רקמת הגידול הנלקחת מביופסיה או ניתוח ומספקת מידע חשוב–הערכת הסיכון להישנות מרוחקת 1,3 ויעילות מכימותרפיה2, 4 לצורך תכנון הטיפול.

מטופלות המתאימות לבדיקת Breast Recurrence Score הן:

  • מטופלות שאובחנו לאחרונה כחולות עם סרטן שד פולשני
  • הגידול הסרטני בשלב אנטומי I, II או IIIa
  • חיובי לקולטני אסטרוגן (ER+)
  • שלילי לקולטני גורם גדילה אפידרמלי אנושי (HER2)
  • מתאימות ללטיפול כימותרפי במידת הצורך

הערה: אם אובחנת עם גידול בשד שאינו פולשני, קרצינומה דוקטלית ממוקמת (DCIS), את עשויה להיות מתאימה לבדיקת 

מתי כדאי להזמין את בדיקת אונקוטייפ שד?

המועד הטוב ביותר להזמנת הבדיקה הוא טרם תחילת תכנון הטיפול מאחר שבדיקת   אונקוטייפ שד מיועדת לסייע בתכנון הטיפול.  

בדיקת אונקוטייפ שד - ביטוח וסיוע כספי

בדיקת אונקוטייפ שד כלולה בסל השירותים של  ארבעת קופות החולים .

רפואה מותאמת אישית למתמודדות עם סרטן השד

בדיקת אונקוטייפ שד (Oncotype DX® Breast Recurrence Score) היא הבדיקה הגנומית היחידה שהוכחה כבעלת יכולת לנבא רווח מכימותרפיה אצל מטופלות המאובחנות עם סרטן שד בשלב מחלה מוקדם. הבדיקה כלולה בכל ההנחיות המקצועיות הבינלאומיות לצורך החלטה טיפולית ברמת העדות הגבוהה ביותר (Level 1A) ולכן היחידה שמעניקה ביטחון לצורך קבלת החלטות לגבי אופן הטיפול.

צרו קשר עם Oncotest בטלפון מספר: 3180* או מלאו טופס להזמנת בדיקות – לחצו כאן. תוכלו גם להשאיר פרטים בטבלה מטה ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

אונקוטסט מספקת את הבדיקות המתקדמות ביותר בעולם להתאמת טיפולים למתמודדים עם מחלת הסרטן.

מקורות ספרות:

1. Paik et al. N Engl J Med. 2004.
2. Paik et al. J Clin Oncol. 2006.
3. Albain et al. Lancet Oncol. 2010.
4. Dowsett et al. J Clin Oncol. 2010.
5. Habel et al. Breast Cancer Res. 2006.
6. Toi et al. Cancer. 2010.
7. Harris et al. J Clin Oncol. 2016.
8. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. V.2.2017.
9. NICE Diagnostics Guidance 10. 2013.
10. Senkus et al. Ann Oncol. 2015.
11. Coates et al. Ann Oncol. 2015.
12. www.ago-online.de Guidelines Breast Cancer.
13. Kim et al. J Clin Oncol. 2011.
14. Sparano et al. N Engl J Med. 2015.
15. Petkov et al. npg Breast Cancer. 2016.
16. Shak et al. ASCO QCS 2016.
17. Gluz et al. J Clin Oncol. 2016.
18. Stemmer et al. SABCS 2015.
19. Stemmer et al. ESMO 2016.
20. Roberts et al. Breast Cancer Res Treat. 2017.
21. Shak et al. ESMO 2016.
22. Gianni et al. J Clin Oncol. 2005.
23. Ueno et al. Int J Clin Oncol. 2013.
24. Yardley et al. Breast Cancer Res Treat. 2015.
25. Bear et al. SABCS 2016.
26. Robidoux et al. Miami Breast Cancer Conference 2017.
27. Kalinsly et al. SABC Symposium, December 8-11, 2020

דברו איתנו

אתם לא לבד! נציגי השירות שלנו עומדים לרשותכם בשעות פעילות המענה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.

דברו איתנו

אתם לא לבד! נציגי השירות שלנו עומדים לרשותכם בשעות פעילות המענה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן