בדיקה גנומית לסרטן המעי הגס – Oncotype DX Colon Cancer Assay – מידע מורחב

סרטן המעי הגס הוא הסרטן השני בשכיחותו בקרב גברים ונשים בישראל – מדי שנה מאובחנים כ- 3000 מקרים חדשים עם סרטן מסוג זה1. עם זאת, לא כל חולי סרטן המעי הגס עם מאפייני מחלה זהים.

בדיקת אונקוטייפ קולון לסרטן המעי הגס היא בדיקה גנומית מתוקפת קלינית שפותחה לצורך ניבוי הסיכון להישנות מחלה לחולים שאובחנו עם סרטן המעי הגס בשלב אנטומיII  והגידול שלהם נמצא עם מערכת לתיקון נזקי דנ"א מסוג MMR תקינה Mismatch Repair Proficient  MMR-P , כמו כן לחולים בשלב מחלה אנטומי A/B III. בבדיקה בוחנים את רמת הביטוי של 12 גנים (שבעה גנים הקשורים לסרטן המעי הגס וחמישה גנים לביקורת) בתאי הגידול הסרטני, המשקפים את הביולוגיה הבסיסית של הגידול – המנבאת את סיכוי הישנות המחלה, ולפיכך מאפשרת לבחור בטיפול המתאים ביותר למצבו הייחודי של המטופל.

בדיקת אונקוטייפ קולון לסרטן המעי הגס היא הבדיקה הגנומית היחידה לסרטן המעי הגס עם עדויות ברמה 1A (Level 1A evidence), המעניקה מידע פרוגנוסטי על מהלך המחלה, מעבר לגורמים קליניים – פתולוגיים. הבדיקה פותחה ותוקפה במספר רב של מחקרים עם חולים בשלב אנטומי II ושלב III.

כאמור, בדיקת אונקוטייפ קולון מבוצעת על דגימת גידול שהוסרה במהלך ניתוח להוצאת הגידול ובוחנת את ביטויים של 12 גנים בגידול. תוצאות הבדיקה ניתנות כמדד הישנות Recurrence Score (RS), שהינו ערך מספרי בין 0-100 המספק הערכה אישית להישנות המחלה אצל חולים הסובלים מסרטן המעי הגס בשלב אנטומי II עם סטטוס MMR-P או בשלב מחלה  III A / B.

תוצאות מדד ההישנות, RS, של בדיקת אונקוטייפ קולון מספקות הערכה מדויקת של הסיכון להישנות עבור חולים בשלב אנטומי (MMR-P) II או שלב III A / B שעוזרות להנחות את החלטת הטיפול המתאימה ביותר 2-5. מדד נמוך פירושו סיכוי נמוך יותר להישנות ומדד גבוה פירושו סיכוי גבוה יותר להישנות.

 • תוצאה גבוהה של מדד הישנות יכולה לזהות חולים בשלב אנטומי II, עם MMR-P שהם בסיכון גבוה יותר להישנות 2-5. חולים אלה עשויים להיות בעלי תועלת מוחלטת גדולה יותר מכימותרפיה.
 • תוצאה נמוכה של מדד הישנות יכולה לזהות חולים בשלב III A / B עם בסיכון נמוך מהממוצע להישנות. חולים אלה עשויים להיות בעלי תועלת מוחלטת קטנה יותר מהתוספת של אוקסליפלטין לפלואורורציל וליקובורין (5-FU / LV).
מדד הישנות לסרטן המעי הגס – אונקוטסט בדיקות גנומיות לסרטן המעי

ארבעה מחקרי אימות – QUASAR, CALGB 9581, NSABP C-07 ו- SUNRISE – אישרו והוכיחו כי תוצאת מדד ההישנות של בדיקת אונקוטייפ קולון חוזה את הסיכון להישנות מקומית 2-5. בנוסף, מחקרים מראים כי הרופאים לעיתים קרובות משנים את המלצותיהם לגבי הטיפול בהתבסס על תוצאות הבדיקה8-11.

השפעת הבדיקה על אפשרויות הטיפול ברחבי העולם

יותר ממיליון חולים ברחבי העולם הסתמכו על בדיקות Oncotype DX לסרטן השד, המעי הגס והערמונית בכדי לבצע בחירות טיפול מושכלות יותר.

מידע על פיתוח ואימות בדיקת Oncotype DX® Colon Recurrence Score

בדיקת אונקוטייפ קולון לסרטן המעי הגס פותחה במספר מחקרים שכללו הן חולי סרטן המעי הגס בשלב II של המחלה והן בשלב III. באמצעות הפלטפורמה המהימנה של Oncotype DX, מדענים זיהו את הגנים המספקים תובנות אמיתיות בביולוגיה של סרטן המעי הגס, המשפיעים על הסיכון להישנות מחלה.

בבדיקת אונקוטייפ קולון משתמשים בפלטפורמת RT-PCR כדי לאמוד את הסיכון האינדיבידואלי של הישנות  המחלה בחולים עם סרטן המעי הגס (בשלב אנטומיII  MMR-P  או שלב III A / B), 4-7 עם מידע זה, ניתן לתכנן בביטחון את תוכנית הטיפול על בסיס תוצאות מאומתות קלינית.

פיתוח בדיקת אונקוטייפ למעי הגס

בדיקת אונקוטייפ  קולון למעי הגס פותחה בארבעה שלבים:

פיתוח בדיקת אונקוטייפ למעי הגס – Oncotest בדיקות גנומיות לסרטן המעי

שלב 1: אופטימיזציה של שיטות לכימות ביטוי גנים ברקמה קבועה בפורמלין – מוטבעת בפרפין (FPET).

שלב 2: בחירה של 761 גנים מועמדים מהגנום האנושי.

שלב 3: בדיקת הגנים המועמדים לזיהוי פאנל גנים אופטימלי לאימות קליני.

שלב 4: אימות קליני פרוספקטיבי של 12 הגנים שנבחרו וחישוב התוצאה של מדד ההישנות.

מחקרי פיתוח אלה הובילו ליצירת אלגוריתם גנומי מבוסס ביטוי של 12 גנים (שבעה גנים הקשורים לסרטן וחמישה גנים לביקורת) – המחשב את סיכוי להישנות המחלה (Recurrence Score)הניתן כערך מספרי בין 0-100 .

Oncotest טיפול מותאם אישית בסרטן המעי - פיתוח בדיקת אונקוטייפ למעי הגס

7 גנים הקשורים באופן עקבי להישנות סרטן המעי הגס

5 גנים של ביקורת המנרמלים את הביטוי של הגנים הקשורים לסרטן

אונקוטייפ קולון - מחקרי אימות

מדד ההישנות של בדיקת אונקוטייפ קולון הראה קשר עקבי ומשמעותי לסיכון להישנות הסרטן המעי הגס בארבעה מחקרי אימות קליניים עם כ -3,000 חולים:

 • מחקר התיקוף הראשון, ה- QUASAR תוכנן באופן פרוספקטיבי וכלל אנאליזה של רקמות ארכיב של 711 חולי סרטן המעי הגס שעברו ניתוח ולאחריו מעקב. המחקר מצא כי מדד ההישנות של המעי הגס קשור לסיכון להישנות מחלה ומספק מידע מעבר לגורמים קליניים ופתולוגיים, כגון דרגת התמיינות, פלישה לימפו-ווסקולרית, גיל המטופל ומספר בלוטות הלימפה שנבדקו.
 • מחקר ה- CALGB 9581 תוכנן באופן פרוספקטיבי וכלל רקמת ארכיון של 690 חולי סרטן המעי הגס בשלב II ואישר את היכולת של אונקוטייפ לסווג חולים על פי סיכון ההישנות.
 • המחקר שתוכנן באופן פרוספקטיבי, ה- NSABP C-07 כלל רקמות ארכיב מ- 892 חולי שלב II ושלב III שטופלו כולם בכימותרפיה (5-FU/ LV או 5-FU / LV + oxaliplatin). המחקר אישר עוד יותר את השימוש במדד ההישנות של אונקוטייפ ככלי לסווג חולים בשלב II ואימת את הבדיקה כפרוגנוסטית לסיכון להישנות בחולי סרטן המעי הגס בשלב III.
 • מחקר ה- SUNRISE כלל רקמות ארכיון מ- 597 חולי שלב II ושלב III שטופלו בניתוח בלבד. המחקר אישר את יכולותיו הפרוגנוסטיות של הבדיקה, מעבר לגורמים קליניים ופתולוגיים, בשלב II ובסרטן המעי הגס בשלב III.

ממצאי מחקר ה- QUASAR

מחקר התיקוף הראשון, ה- QUASAR, תוכנן באופן פרוספקטיבי וכלל רקמות מ- 1,436 חולי סרטן המעי הגס בשלב II, שסווגו אקראית לניתוח בלבד או ניתוח פלוס כימותרפיה מסוג 5-FU / LV. המחקר הראה2:

 • קשר מובהק בין תוצאת מדד ההישנות של אונקוטייפ כמשתנה רציף לבין הסיכון להישנות המחלה (p = 0.004).
 • בניתוח רב-משתנים של חולים שסווגו לניתוח בלבד (n = 605), המנבאים העצמאיים המובהקים ביותר לסיכון להישנות היו: תוצאת מדד הישנות של אונקוטייפ קולון (Recurrence Score), סטטוס תיקון אי ההתאמה (MMR) ושלב T.
 • חולי T3 MMR-P עם תוצאת מדד הישנות ≥41 הם בעלי סיכון דומה להישנות מחלה כמו לחולי T4 MMR-P ועשויים להיות בעלי תועלת מוחלטת גבוהה יותר מכימותרפיה לאחר ניתוח.

בחולי שלב II לאחר הניתוח, ערכי מדד ההישנות של אונקוטייפ קולון (Recurrence Score) חוזים את הסיכון להישנות פרטנית.

בחולי שלב II לאחר הניתוח, ערכי מדד ההישנות של אונקוטייפ קולון (Recurrence Score) חוזים את הסיכון להישנות פרטנית - Oncotest טיפול מותאם אישית בסרטן

מדד ההישנות אומת כערך בלתי תלוי  של הסיכון להישנות מחלה בסרטן המעי הגס בשלב II – במחקר ה-  QUASAR

מדד ההישנות אומת כערך בלתי תלוי של הסיכון להישנות מחלה בסרטן המעי הגס בשלב II – במחקר ה- QUASAR - Oncotest טיפול מותאם אישית בסרטן
 • חולים עם RS ≥ 41 נמצאו בסיכון > 18% להישנות מחלה, בדומה לחלק מחולי T4 MMR-P.
 • לכן, חולים אלה צפויים להפיק תועלת מוחלטת גבוהה יותר מכימותרפיה מסוג – -5-FU / LV בהשוואה לחולים עם תוצאות RS נמוכות.

ממצאי מחקר CALGB9581

בקנה אחד עם תוצאות מחקר ה- QUASAR, תוצאות מחקר ה- CALGB 9581 הוכיחו כי מדד ההישנות הינו בעל יכולת פרוגנוסטית לחזות סיכון הישנות ותומכות בתוצאות מחקר האימות הראשון. במחקר זה הוצגו 690 חולי סרטן המעי הגס בשלב II בעלי סיכויי חזרה נמוכים (בהתבסס על המאפיינים הקליניים והפתולוגיים), עם סיכון ממוצע של חמש שנים להישנות של כ- 315%.

על פי המחקר, תוצאת מדד ההישנות3:

 • בניתוח רב משתנים, מדד ההישנות של אונקוטייפ קולון (Recurrence Score) הינו מנבא מובהק סטטיסטי לסיכון להישנות (p = .004), המספק ערך עצמאי מעבר לגורמים קליניים / פתולוגיים קונבנציונליים.
 • הבדיקה זיהתה 22% מהחולים עם מדד הישנות גבוה, עם סיכון להישנות ממוצע של חמש שנים של 21%.

לפיכך, בדיקת אונקוטייפ קולון יכולה לאתר אוכלוסיית חולים בסיכון גבוה מעבר לאמצעים המקובלים – אפילו בקבוצת חולים שנחשבת  בסיכון נמוך לפי מדדים קליניים ופתולוגיים.

ממצאי מחקר ה- NSABP C-07

מחקר אימות בלתי תלוי זה, שתוכנן באופן פרוספקטיבי כלל 892 חולים בשלב II ושלב III שסווגו באקראי לטיפולים עם- FU-5 / LV או FU-5 / LV בתוספת אוקסליפלטין4.

 • המחקר אימת את היכולת הפרוגנוסטית של בדיקת אונקוטייפ קולון לסיכון הישנות בחולים עם סרטן המעי הגס בשלב III.
 • המחקר אישר את יכולת הניבוי של מדד ההישנות, ה-Score Recurrence, לכמת את הסיכון להישנות בקרב חולים בשלב II ו- III שטופלו ב- FU-5 / LV או FU-5 / LV פלוס אוקסליפלטין.
 • היכולת לחזות את הסיכון להישנות מעבר לאמצעים המקובלים, כולל שלב T ו- N ומצב MMR.

ממצאי מחקר ה- SUNRISE

מחקר ה- SUNRISE הינו מחקר רטרוספקטיבי שכלל 597 רקמות ארכיון מחולים יפניים עם סרטן המעי הגס שלב II ושלב III שטופלו בניתוח בלבד5.

 • המחקר אישר את כוחה הפרוגנוסטי של בדיקת אונקוטייפ קולון לחולים עם סרטן המעי הגס בשלב II.
 • התיקוף הקליני הראשון של הבדיקה כמנבא פרוגנוסטי לסיכון להישנות בחולים עם סרטן המעי הגס בשלב III שטופלו בניתוח בלבד ללא כימותרפיה מסייעת.
 • סיפק תובנה עבור חולי סרטן המעי הגס בשלב III שטופלו בניתוח בלבד, ללא כימותרפיה והראה את ההטרוגניות בסיכון להישנות.

סיכון להישנות הנאמד על פי קבוצת הסיכון של בדיקת אונקוטייפ ושלב המחלה

סיכון להישנות הנאמד על פי קבוצת הסיכון של בדיקת אונקוטייפ ושלב המחלה - אונקוטסט בדיקות גנומיות לסרטן המעי
ממצאי מחקר ה- NSABP C-07 - Oncotest טיפול מותאם אישית בסרטן

בדיקת אונקוטייפ קולון לסרטן המעי הגס לעומת שיטות  מסורתיות להערכת פרוגנוזה 

גורמים קליניים ופתולוגיים מסורתיים מספקים תובנה פרוגנוסטית מסוימת, אך הם אינם יכולים לכמת את הסיכון האישי להישנות אצל חולים בסרטן המעי הגס. כתוצאה מכך, קבלת החלטות בהסתמך על גורמים קליניים ופתולוגיים בלבד יכולה להיות קשה.

רק בדיקת אונקוטייפ  קולון לסרטן המעי הגס מציעה הערכה מדויקת יותר של הסיכון להישנות ומסייעת בקביעת אופן הטיפול לחולה עם סרטן המעי הגס בשלב II עם סטטוס MMR-P או בשלב III A / B.

בדיקת אונקוטייפ  קולון לסרטן המעי הגס מספקת מידע מעבר לפרמטרים מסורתיים (הערכת בלוטות, ניקוב או חסימת מעיים, דרגת התמיינות הגידול, פלישה לימפו-ווסקולרית, שלב T ומצב MMR) כדי לחזות את הסיכון האישי להישנות של כל מטופל וזאת על ידי בחינת הביולוגיה הייחודית של הגידול.

בניגוד לשיטות פתולוגיות וקליניות, תוצאת אונקוטייפ קולון לסרטן המעי הגס1-4:

 • משקפת את הביולוגיה האישית של הגידול של כל מטופל, ומציעה תמונה מקיפה יותר של הסיכון הייחודי של המטופל.
 • מכמתת את הסיכון להישנות עבור חולים בשלב אנטומי II עם סטטוס -MMR-P וחולי שלב III A/B.
 • מדגישה את החשיבות של מידע ביולוגי (כלומר, תוצאה של MMR ומדד הישנות).

תובנות מעשיות הניתנות לביצוע עבור מטופלים בשלב אנטומי II ו-MMR-P וחולי שלב III A/B.

תוצאת אונקוטייפ קולון עם מדד הישנות גבוה ונמוך - Oncotest טיפול מותאם אישית בסרטן

תוצאת אונקוטייפ קולון עם מדד הישנות גבוה:

 • יכולה לזהות חולים בשלב מחלה III A/B שיש להם סיכון נמוך יותר מהממוצע להישנות 3-4
 • חולים אלה יכולים לצפות לתועלת מוחלטת גדולה יותר מכימותרפיה לאחר הניתוח.


תוצאת אונקוטייפ קולון עם מדד הישנות נמוך:

 • יכולה לזהות חולים בשלב אנטומי II ו-MMR-P שיש להם סיכון גבוה יותר להישנות 1-4.
 • חולים אלה יכולים לצפות לתועלת מוחלטת קטנה יותר מהתוספת של אוקסליפלטין ל5-FU/LV.

היתרונות של בדיקות גנומיות

בדיקת אונקוטייפ  קולון של סרטן המעי הגס בוחנת את ביטויים של 12 גנים בגידול של המטופל כדי לתמוך בקבלת החלטות לגבי אופן הטיפול המשלים.

למי מתאימה הבדיקת אונקוטייפ קולון?

בדיקת אונקוטייפ קולון לסרטן המעי הגס מספקת מידע על הביולוגיה של הגידול של המטופל – ומנבא את הסיכון להישנות המחלה ובכך ותומכת בבחירת הטיפול המשלים לאחר ניתוח.

מטופל מתאים לבדיקת אונקוטייפ קולון, אם הוא אובחן לאחרונה כסובל מסרטן המעי הגס:

מתי כדאי להזמין את הבדיקה?

מכיוון שמטרת בדיקת אונקוטייפ קולון לסרטן המעי הגס היא לסייע בתכנון הטיפול, כדאי להזמין את הבדיקה לפני תחילת תכנון הטיפול. ניתן להזמין את הבדיקה לאחר הניתוח.

ביטוח וסיוע כלכלי

בדיקת אונקוטייפ קולון לסרטן המעי הגס כלולה בסל שרותי בריאות כללית עבור מבוטחי כללית.

למידע אודות החזר הוצאות עבור למבוטחים בקופות אחרות או לכל מידע אחר, פנה לצוות אונקוטסט:

3180*  או 08-9556100 או במייל:

orders@oncotest.co.il

מה כולל דו"ח תוצאות הבדיקה?

דוח תוצאות בדיקת אונקוטייפ קולון הוא אישי לכל מטופל כולל:

 • תוצאת מדד ההישנות, מספר בין 0-100 המעיד על סיכון להישנות.
הבנת הדו"ח

קיימים שני דוחות המותאמים לשלב האנטומי של המטופל:

 • שלב II, T3 ומצב תיקון אי התאמה תקין (MMR-P).
 • שלב III A / B.
מדד הישנות לסרטן המעי הגס – אונקוטסט בדיקות גנומיות לסרטן המעי
שלב II, T3 ומצב תיקון אי התאמה תקין (MMR-P):

הדו"ח מורכב משני עמודים הכוללים את המידע הבא:

 • הדף הראשון מסכם את הסיכון להישנות מחלה לאחר ניתוח בלבד (ממחקר האימות QUASAR).
  בדף זה מוצגת תוצאת מדד ההישנות, יחד עם אומדן הסיכון להישנות המשויך לאחר ניתוח לחולי MMR-P לפי שלב T. עבור חולים שתוצאת מדד ההישנות שלהם היא ≥ 41 – ההצללה בגרף מעידה על סיכון גבוה יותר להישנות.
 • עמוד שני מראה את הסיכון להישנות לאחר כימותרפיה (ממחקר האימות של NSABP C-07). כעת תוצאת מדד ההישנות תופיע עם הערכת הסיכון להישנות לאחר טיפול עם FU-5/LV בלבד או בשילוב עם אוקסליפלטין. עבור חולים שתוצאת מדד ההישנות שלהם היא ≥ 41, הצללה בגרף מעידה על סיכון גבוה יותר.


לדו"ח לדוגמא עבור שלב II לחץ כאן

שלב III A / B:

מראה את הסיכון להישנות בעקבות כימותרפיה (ממחקר האימות של (NSABP C-07 .

 • בדף זה מוצגת תוצאת מדד ההישנות, יחד עם אומדן הסיכון להישנות לאחר טיפול עם FU-5/LV בלבד או בשילוב עם אוקסליפלטין.
 • עבור חולים שתוצאת ציון ההישנות שלהם היא <30 ההצללה מצביעה על כך שהמטופל נמצא בסיכון נמוך יותר וניתן לשקול טיפול ב- FU-5/LV בלבד, בכדי למנוע רעילות של אוקסליפלטין.

לדו"ח לדוגמא עבור שלב  IIIלחץ כאן (לקשר לקבצי PDF)

בדיקת ה- Oncotype DX Colon Recurrence Score שימושית ביותר עבור מטופלים:
 • סרטן המעי הגס שלב II, T3 ומצב תיקון אי התאמה (MMR) תקין MMR-Proficient (MMR-P).
 • סרטן המעי הגס בשלב אנטומי III A / B.

מקורות מידע

1. https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=12564
2. Gray et al. J Clin Oncol. 2011.
3. Venook et al. J Clin Oncol. 2013.
4. Yothers et al. J Clin Oncol. 2013.
5. Yamanaka et al. J Clin Oncol. 2016.
6. Kerr et al. J Clin Oncol. 2009.
7. Sargent et al. J Clin Oncol. 2010.
8. Cartwright et al. Curr Med Res Opin. 2014.
9. Srivastava et al. Oncologist. 2014.
10. Brenner et al. Value Health. 2016.
11. Renfro et al. Clin Colorectal Cancer. 2016.

טיפול מותאם אישית בסרטן המעי

בדיקת Oncotype DX® Colon Recurrence Score הינה בדיקה גנומית המספקת הערכה לגבי סיכון ההישנות של סרטן המעי הגס לאחר ניתוח, הן למטופלים עם סרטן המעי הגס בשלב II והן בשלב III A/B.

המידע המתקבל מהבדיקה מאפשר הבנה ברורה יותר לגבי רמת הסיכון של סרטן המעי הגס האישי שלך ולכן יכול לסייע לך ולרופא לקבל החלטות מדויקות יותר על אפשרויות הטיפול העומדות לרשותך בביטחון רב יותר.

Oncotest מספקת את הבדיקות המתקדמות ביותר בעולם להתאמת טיפולים.

דברו איתנו

אתם לא לבד! נציגי השירות שלנו עומדים לרשותכם בשעות פעילות המענה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.

דברו איתנו

אתם לא לבד! נציגי השירות שלנו עומדים לרשותכם בשעות פעילות המענה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00, אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם.

דילוג לתוכן